Magic™ Fowlpox Virus (NVSL) FPV107 Recombinant Protein(MPYF-1222-KX958)

This product is a made-to-order Fowlpox Virus (NVSL) FPV107 recombinant protein. The protein is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.

Product Specifications
Target Protein
FPV107
Species
Fowlpox Virus
Strain
NVSL
Protein Class
Virology
Sequence
MYKYIMIYAFIYIHKTDSKTCMKNLPMYHSAQNSVENKQSTDTKAEALHKYLELAEEKEKSLFMGKFDWEKIRKEVKDAYKTKCIKKSNGSTHYKYDYSYKYVLRVMVQVTKGTKIGDSKKKTLMSLIQQLTTANSIDEYVTTSGSGYSFKIPDIDYVKYENPKCNNVTISTVSIGNFSVTDSRSAAEDIIINFNGVSVQHPYMDSDKFPDCINKIVESCKTSNSFISTIRKTLTGNCDHASMSLMAEVVTPPNSYLNIIGNFSIKDDVNTRLFYECMLENNPDCSNYVSLAADTAVQATKILSSYMYTKGNRHKRDTGEIPLDSEDLECMYEAYEPYREGTEYTECVNSKKAEIAKSRKKRTIVPSINTDTDDETKMMARYLGVDGQVIPDRVSHIQTGIHGGSENDGIIGDGQLISRLSLQARQAFAPYMPSVPLDTDPYSIRDVLRTSTSNLPPPSKNPVIAGVYSVATNKVNSVLSALSDDNRHKTVIKEYLTEGDGITKQSKALHGDVKTSYSSKKIVSGSIFDTMKEKIRDFRDTGGEVLLTKYNQRQSSLMFNVDTSTSIVKPRRHSIESSMKEFGRRIDSLTMETIQENNFDSLRRTKSTNSIEDCGKFGNTAACALLGRVPDMGKNNNNNVKHNTAVNILIDKLRNSKTPLRVPKIPISTSILGRSGIKHTVSHVTFSDESKIDNHERSRQYVRQGSTRSRVSWISNSDIDDIDSSLYGRSRTYSGGTRSNRLRSESGYQGDTSRSDMEGSVYQPSIKELDIKSKKVYREKMIETAKKFDKTAALTSATQLIVQGMISARIRNENFKNVDFNEAETIFEAVSASFSSVGNAMLSAGIIASPTVAFAGMGLSFISGLLDLGNHLYQLITGKPKPEDPLVKKFNQYNELVSDSTRMGVRTCLMPGSDLVIYLAYRNDSSFKPSLEKLNLHFIDVPESIVYYLNTSNIIMDYSLTIACPIGYLRSPDLDVNAFVTLKDVTEEVRFYQVTRLGAMLSKSPIVRFTCGREVTLTLKPFEIPLSNMQLLKMATPGEPEESKSMPSNVCDLFPLKNFYLLVKGCPFDNSKVAIAYTTCSVLLRMSIWEEENRRWLLENPFDNKNRFKQLFTFNRFNFNDTVIKPNEISGHAKFCANRQSNHCHWFDVMVLDDISSCENRVRKIYVEIYLFSGSRGFTSFVLTCPSGSTPVAVGNKDGIIELPFSDLFTVKMFASVKKTNIGVFCVNDYDTRYRSDMIILKFVEPNFPKDVLPLDTYDGQNKLFNELVYNHMPWRSRTCSNIVGSKSCISFHGRIDIWNPNYVVDTEIGSEIMITEKYDPDIATLSSISKSSHYFPYKLQLKYSLSGLGKVYDTADRFWQDAKKKFRTFSSMLIVLVPCNMIQNIIKYHSQRISILQYQQALTNKYGDGKKYVFTTLSGSKCTAELDLTTKLLSLQCEEFSLPRSTLPQYEGICSITISSKDHCGTTLDSSKYRGYSSSHANTPRRCDMYKYPSISMYVPDNYCGYGSLYGTYYPPQYEACKSYIHIYYSDTWIEKEILDEPPYAFNFKYDTSKNEYIDSTISGKLRGLYQAYKELYEYTDGTLPKSINRLAGALSDKGRDIASVNIDSSVLEVAYLADMEKMAQLEEKIKDLSKEVLISTLSDNDLYEIIMKEQYGMCCLLDFKLNTSTKVYPNCNYTCGTLDDFIYEEDTGNTTEITVLINGTHMDYDMFSVSEASVVTCLDDNVIPLSIGSARSEVEKNILLYSIELGLGSLMEELDYNISSIMLSNNITYID
Product Description
Expression Systems
Based on specific requirements
Protein Tag
Based on specific requirements
Protein Length
Full length
Protein Form
Soluble
Concentration
Lot specific
Storage
Aliquot and store at -20°C or lower. For long term storage, we recommend to store at -70°C or lower. Avoid freeze/thaw cycles.
Target
Target Protein
FPV107
Full Name
variola B22R gene family protein
Alternative Names
FPV107; variola B22R gene family protein
Gene ID
UniProt ID

Related Products

We DO NOT PROVIDE ANY PRODUCTS OR SERVICES DIRECTLY TO PATIENTS. All of our products are for Research Use Only (RUO), NOT intended for diagnostic, therapeutic, or clinical use.